CENOVNIK MALOPRODAJA

BEEF  Angus beef burger (1 kg)…..……………….………......…………… 1.798,00 рсд  Gourmet beef patty (1 kg)……………….………......………...… 1.398,00 рсд  Beef diaphragm (1 kg)………………………..….……...…...……… 1.998,00 рсд  Beef shoulder W.B. (1 kg)……..……………….……….....…………… 1.398,00 рсд  Beef chuck (1 kg)……….……………….……….....…………… 1.398,00 рсд  Beef ribs (1 kg)………………...……………….……..…...…………… 898,00 рсд  Beef sirloin (1 kg)………….……………….……...…...………… 1.148,00 рсд  Beef brisket BK (1 kg)………………….…..……...…..… 1.388,00 рсд  Ground beef (1 kg)………………….……….......………… 1.398,00 рсд  Ground beef II grade (1 kg)………………...…….……….… 1.045,00 рсд  Beef steak (1 kg)………………….………...………..……………...… 4.488,00 рсд  Beef leg B.K. (1 kg)…………………….………...…..……………...… 1.398,00 рсд  Beef cevapi (1 kg)…………………….………...……....…………….… 1.298,00 рсд  Beef tongue (1 kg)…………………….………...………....…………………. 548,00 рсд  Beef cheeks (1 kg)…………………….………...……....……………..… 1.098,00 рсд  Beef Ossobuco (1 kg)…………………….……….......……………..… 1.148,00 рсд  Beef pauflek (1 kg)…………………….………...……...………………... 948,00 рсд  Beef rump steak (1 kg)…………………….………...…....………………. 2.498,00 рсд  Beef tail (1 kg)………………………………….....…….………...………… 598,00 рсд  Beef ribeye (1 kg)………………….………...…....……………………..… 1.298,00 рсд  Beef sweetbreads (1 kg)…………………….…....……...…………………… 299,00 рсд  Beef neck B.K. (1 kg)……...…………………...….………...…………. 1.398,00 рсд    DRY AGED BEEF  Dry-aged beef rump steak (1 kg)…..…………...…….………...……… 3.498,00 рсд  Rib Eye (1 kg)……………...……………………....………...……………... 2.898,00 рсд  T-Bone Steak (1 kg)…………………………....…...…………………….. 2.198,00 рсд    VEAL  Homemade veal sausage (1 kg)…………………………......……..… 2.048,00 рсд  Телећа бела џигерица (1 кг)…………………………...….......…………. 100,00 рсд  Veal liver (1 кг)….………………………...…………...………...… 598,00 рсд  Veal head (1 kg)….………………………...…………………....………… 250,00 рсд  Veal shank (1 kg)…..………………………...………....…………… 1.398,00 рсд  Veal leg cut (1 kg)….………………………...…….....…………….… 100,00 рсд  Veal shoulder W.B. (1 kg)………………………...……....………..… 1.998,00 рсд  Veal ribs (1 kg)…….……………………...…………....…………...… 1.498,00 рсд  Veal brisket (1 kg)….………………………...………….....…………..… 1.298,00 рсд  Rolled veal (1 kg)…….……………………....…...……….. 2.098,00 рсд  Veal heart (1 kg)….………………………...……………....……………..… 288,00 рсд  Veal leg W.B. (1 kg)….………………………...…………...………...… 2.298,00 рсд  Veal fillet (1 kg)….………………………...……………….....………….… 4.398,00 рсд  Veal chop (1 kg)…….……………………...…………….....………...… 1.648,00 рсд  Veal chop W.B. (1 kg)………………..………………….....……...…… 4.098,00 рсд  Veal chop with fillet (1 kg)….……………………….........……….… 1.250,00 рсд  Veal brain (1 kg)….………………………...……………….....……….… 498,00 рсд  Veal Ossobuco (1 kg)….………………………...…………....……..… 1.998,00 рсд  Veal Brawn (1 kg)….………………………...…………………….....…..… 1.998,00 рсд  Veal Tomahawk (1 kg)….………………………...………...….....…… 1.798,00 рсд  Veal neck (1 kg)….………………………...……………………........…… 1.598,00 рсд  Veal neck W.B. (1 kg)….………………………...……………...….....…… 1.998,00 рсд    СВИЊЕТИНА  Димљена коленица (1 кг)………………………………………….....…...… 588,00 рсд  Димљена печеница (1 кг)……………………………………….....…..… 1.898,00 рсд  Димљена роштиљ кобасица (1 кг)…………………………………......… 1.198,00 рсд  Димљена вешалица од врата (1 кг)……………………………......…… 1.448,00 рсд  Прасећа глава (1 кг)………………………………………………….....….… 150,00 рсд  Прасећа изнутрица (1 кг)………………………………………………......… 250,00 рсд  Прасећа поркета (1 кг)………………………………………...…….....… 1.748,00 рсд  Свежа кобасица са сиром и халапењо паприком (1 кг)……..... 1.498,00 рсд  Свежа роштиљ кобасица (1 кг)……………………………………....…...… 998,00 рсд  Свињска коленица (1 кг)….……………………………...……….....……… 498,00 рсд  Свињска крменадла (1 кг)….………………………...………….......…… 698,00 рсд  Свињска крменадла са филеом (1 кг)……………….............………… 708,00 рсд  Свињска леђа БК (1 кг)………..……………….………...……….....…… 1.048,00 рсд  Свињска марамица (1 кг)…….……………….………...……….....…… 2.098,00 рсд  Свињска маст (1 кг)……………………………….………...……......……… 278,00 рсд  Свињска печеница коцкице 100г (1 кг)…………….…...….....……… 468,00 рсд  Свињска плећка Б.к. (1 кг)……...……………….………...….....………… 798,00 рсд  Свињска плећка С.К (1 кг)……………………….………...….....………… 698,00 рсд  Свињска ребарца (1 кг)……….……………….………...………......…… 1.098,00 рсд  Свињска свежа печеница (1 кг).……………….………...……....……… 598,00 рсд  Свињска свежа ребра (1 кг)…….……………….………...…….....……… 658,00 рсд  Свињска свежа сланина (1 кг)….……………….……….........…………… 100,00 рсд  Свињске коске (1 кг)……………..……………….………........………… 2.098,00 рсд  Свињски бут Б.К. (1 кг)…………...……………….………........…………… 798,00 рсд  Свињски бут С.К. (1 кг)……………………………………….........………… 668,00 рсд  Свињски филе (1 кг)……………….……………….………...…......………… 1.398,00 рсд  Свињски папци (1 кг)……………………………….……….........…………… 108,00 рсд  Свињски ражњић (1 кг)…………….……………….……….........…………… 998,00 рсд  Свињски рибић (1 кг)………………..……………….……….........…………… 698,00 рсд  Свињски врат (1 кг)………………...……………….……….........…………… 698,00 рсд  Свињски врат Б.К. (1 кг)……….……………….………............………… 1.098,00 рсд  Свињско роловано месо (1 кг)………………..……….........…………… 848,00 рсд  Свињско сало (1 кг)……………….……………….………...…......………… 200,00 рсд  Златиборска сува ребра (1 кг)………………….………...…......………… 988,00 рсд    ЈАГЊЕТИНА  Јагњећа глава (1 кг)………...……………….………...…....……………… 150,00 рсд  Јагњећа изнутрица (1 кг)………………….………...……....…………...… 250,00 рсд  Јагњећа леђа (1 кг)…………………….………...…………....….……… 2.498,00 рсд  Јагњећа плећка Б.К. (1 кг)………………….………...…...………..… 2.098,00 рсд  Јагњећа ребра (1 кг)………………….………...…………...…...……… 1.098,00 рсд  Јагњеће седло (1 кг)………………….……….................…………… 2.698,00 рсд  Јагњећи бут Б.К. (1 кг)………..……………….………......…………… 2.098,00 рсд  Јагњећи ћевапи (1 кг)……………..…………….………...…....………… 1.798,00 рсд  Јагњећи котлети (1 кг)…………..……………….………...…....………… 2.498,00 рсд  Јагњећи пикљеви (1 кг)………...……………….………...…….....……… 1.448,00 рсд  Јагњећи ражњићи (1 кг)………...……………….………...…....………… 2.098,00 рсд  Јагњећи врат (1 кг)……………...……………….………...…....………… 1.098,00 рсд    ПИЛЕТИНА  Димљени пилећи батак (1 кг)…….……………….………...….....………… 848,00 рсд  Димљени пилећи филе (1 кг)………..……………….………...….....………… 948,00 рсд  Пилећа џигерица (1 кг)…………………………….………...….....………… 548,00 рсд  Пилећа крилца (1 кг)………………………………….………...…......………… 348,00 рсд  Пилећа леђа (1 кг)…………………...……………….……….........…………… 118,00 рсд  Пилеће груди (1 кг)………………………………….………...…......………… 598,00 рсд  Пилеће роловано месо (1 кг)…...……………….………........…………… 878,00 рсд  Пилећи батак (1 кг)………………….……………….………...…......………… 478,00 рсд  Пилећи батак Б.К. (1 кг)…………...……………….…….....…...…………… 748,00 рсд  Пилећи филе (1 кг)……………………..……………….………...….......………… 878,00 рсд  Пилећи ражњићи (1 кг)…………….……………….………..........…………… 1.198,00 рсд  Ролована пилећа џигерица (1 кг).…………….……….........…………… 748,00 рсд    ЋУРЕТИНА  Ћурећа крила (1 кг)…………………………………….…….......…...………… 548,00 рсд  Ћурећа леђа (1 кг)…………………….…………….……….........…………… 150,00 рсд  Ћуреће груди (1 кг)………………..……………….……….........…………… 998,00 рсд  Ћурећи батак (1 кг)………………...……………….………........…………… 548,00 рсд  Ћурећи батак и карабатак (1 кг)………………….……..........…………… 748,00 рсд  Ћурећи филе (1 кг)………………….……………….….......……...…………… 1398,00 рсд  Ћурећи карабатак (1 кг)………………………….….......……...…………… 848,00 рсд  Ћурећи врат (1 кг)……………………..……………........………...…………… 150,00 рсд    DUCK  Whole duck (1 kg) - 848.00 RSD  Duck leg (1 kg) - 1,198.00 RSD  Duck fillet (1 kg) - 2,698.00 RSD    ДЕЛИКАТЕСИ  Црногорски пршут у комаду (1 кг)………………........………....…… 2.598,00 рсд  Црногорски пршут у слајсу (1 кг)…………………........………..……… 2.698,00 рсд  Домаћи чварци (1 кг)……………...…………….…….......…...…………… 1.448,00 рсд  Дуван чварци (1 кг)………………….………...……….......…………..…… 1.998,00 рсд  Француска сува кобасица (1 кг)………………….......……...………… 2.798,00 рсд  Француска сува кобасица ким, рузмарин (1 кг)…........……..…… 3.188,00 рсд  Француска сува кобасица са бибером (1 кг)…........……………… 3.188,00 рсд  Француска сува кобасица са паприком (1 кг)….….......……….… 3.188,00 рсд  Говеђа пршута - коцкице (100г)………………….……..........……………198,00 рсд  Татар бифтек (1 кг)……………….……………….………...……........……… 5.000,00 рсд  Сремска кобасица (1 кг)……..……………….………...……........……… 1.168,00 рсд  Суџук (1 кг)………………………..…………….………...……........……… 1.148,00 рсд  Сува црногорска панцета (1 кг)……………………...…….......……… 1.798,00 рсд  Сува црногорска печеница комад (1 кг)…………......…….…...… 2.198,00 рсд  Сува црногорска печеница слајс (1 кг)………………......…….….… 2.298,00 рсд  Суви црногорски врат комад (1 кг)……………….……......…...….… 2.098,00 рсд  Суви црногорски врат слајс (1 кг)………………….………..........…..… 2.198,00 рсд  Суви говеђи пршут комад (1 кг)…………....………...…......………… 2.548,00 рсд  Суви говеђи пршут слајс (1 кг)….…………….………...…......………… 2.648,00 рсд  Златиборска сува сланина (1 кг)……………….………...…........……… 1.448,00 рсд    РАЗНО  Гушчија маст (1 кг)………………...…………….………...……......……… 1.800,00 рсд  Мешано млевено месо (1 кг)………………….………...…….......…… 1.098,00 рсд 

Made with love by 30Hills